მედია

„Media“- პროდუქტის და მიზნობრივი ჯგუფის სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე, მედია საშუალებების ოპტიმალური შერჩევით და ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ამუშავებს სარეკლამო კამპანიის სტრატეგიას.
აწარმოებს მედია დაგეგმარებას, უშუალოდ ახორციელებს სარეკლამო კამპანიას. აწარმოებს მუდმივ მონიტორინგს და ამზადებს, როგორც გასული სარეკლამო კამპანიის, ასევე კონკურენტების აქტივობის შედარებით ანალიზს.

media